EnglishFrancaisPolski
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fotogaleria
E-kartki
0691998

Psycholog, Pedagog i Logopeda

 

Logopeda szkolny

mgr Małgorzata Pegza

 

 Zakres działań:

1. Kształtowanie prawidłowej mowy, czyli dbanie o jej rozwój pod względami: fonetycznym,   gramatycznym i leksykalnym.

2. Stymulowanie rozwoju językowego uczniów w różnych aspektach mowy.

3. Badania przesiewowe oraz badania dodatkowe.

4. Diagnoza i terapia logopedyczna.

5. Współpraca z rodzicami, wychowawcami oraz nauczycielami.

6. Współpraca i konsultacje z psychologiem, pedagogiem, PPP.

7. Do zadań logopedy w szkole należy ponadto:

a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów

b) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;

c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;

d) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

 

Godziny pracy:

 

poniedziałek  8.00-11.00

wtorek           10.30-14.30

środa              9.30-14.30

czwartek        8.30-14.30

piątek             8.00-11.00

 

 

Pedagog szkolny

mgr Anna Gadomska

 

Zakres działań:

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

7. Bieżąca analiza sytuacji wychowawczej w szkole oraz systematyczne przekazywanie informacji na ten temat Radzie Pedagogicznej.

8. Kontrola spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego.

9. Stała współpraca z wychowawcami klas.

10. Pedagog odpowiada za odpowiedni poziom pracy opiekuńczej i wychowawczej.

11. W uzasadnionych przypadkach pedagog ma prawo w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowania szkoły przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym i policją.

12. Do zadań pedagoga w szkole należy ponadto:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

 

Godziny pracy:

 

poniedziałek    9.00-14.30

wtorek              8.00-11.30

środa                8.00-13.30

czwartek          11.30-14.30

piątek               8.00-11.00

 

 

 

Psycholog szkolny

mgr Anetta Mąka

 

Zakres działań:

1. Poznawanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia oraz określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Prowadzenie indywidualnych rozmów wspierających i terapeutycznych z uczniami (udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji - problemy emocjonalne, osobiste, rodzinne, trudności w nauce, niechęć do szkoły itp.)

3. Podejmowanie interwencji doraźnych (różne sytuacje problemowe).

4. Stała współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi.

5. Współpraca z wychowawcami, rodzicami i nauczycielami.

6. Prowadzenie zajęć grupowych.

 

 

Godziny pracy:

 

wtorek      8.00-13.30

środa         8.00-12.00

piątek        8.00-14.30

zpo
ASF
BIP
GOSPODARKA ODPADAMI
ESP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wykluczenie cyfrowe
Informator usług publicznych
sobota, 19 sierpnia 2017
231 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
radio podlasie
biala24
radio biper
Schronisko AZYL
Urząd Gminy Leśna Podlaska, ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska, pow. bialski, woj. lubelskietel.: 48 833450720, fax: 48 833450721, email: ug@lesnapodlaska.pl, http://www.lesnapodlaska.plNIP: 537-17-05-275, Regon: 000543344
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI