Ankiet dotycząca stanu, problemów i kierunków rozwoju obszaru AKTYWNEGO POGRANICZA

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze oraz wyznaczenie kierunków rozwoju do roku 2030. Wyniki ankiety posłużą do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju na lata 2020

- 2030 opracowywanej i wdrażanej przez 12 gmin Aktywnego Pogranicza.

Ankieta ma charakter anonimowy. Jednak jeśli uważacie Państwo za stosowne, można ją podpisać lub wskazać instytucję, w imieniu której występujecie.

 

link do ankiety w wersji elektronicznej: https://forms.gle/6HCBZwpPY8AFTK4p6

 

Do pobrania:  Ankieta