Bożonarodzeniowe warsztaty

tworzenia ozdób świątecznych z wikliny papierowej