„Energooszczędne oświetlenie w Gminie Leśna Podlaska”

 

 

„Energooszczędne oświetlenie w Gminie Leśna Podlaska”


W dniu dzisiejszym tj. 6.05.2022 r. w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska Paweł Kazimierski Wójt Gminy i Agnieszką Sawczuk Skarbnik Gminy podpisali umowę  z Wykonawcą IGPOL Iga Olszanowska na realizację projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie w Gminie Leśna Podlaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności
Przedsięwzięcie polega na budowie nowych linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Leśna Podlaska w miejscowościach: Ossówka, Bukowice, Ludwinów, Witulin – Kolonia, Stara Bordziłówka, Leśna Podlaska, Nosów, Worgule. W nowo powstałych lampach zostanie zastosowane oprawa typu LED. Jednocześnie na terenie Gminy Leśna Podlaska zostaną wymienione stare oprawy na energooszczędne oprawy typu LED. Dodatkowo zostanie zastosowany inteligentny system sterowania.
Termin zakończenia inwestycji: listopad 2022 r.
Koszt całkowity: 1 891 748,87 zł w tym dofinansowanie: 1 316 842,70 zł

 

„Energooszczędne oświetlenie w Gminie Leśna Podlaska”

W dniu 7 lipca 2020 r. projekt pn. „Energooszczędne oświetlenie w Gminie Leśna Podlaska” czyli  budowa i modernizacja oświetlenia został wybrany do dofinansowania. Projekt realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności

Wartość ogółem: 1 905 548,87 zł

Dofinansowanie: 1 316 842,70 zł (85%)

Przedsięwzięcie polegające na budowie nowych linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Leśna Podlaska w miejscowościach: Ossówka, Bukowice, Ludwinów, Witulin – Kolonia, Stara Bordziłówka, Leśna Podlaska, Nosów, Worgule. W nowo powstałych lampach zostanie zastosowane oprawa typu LED. Jednocześnie na terenie Gminy Leśna Podlaska zostaną wymienione stare oprawy na energooszczędne oprawy typu LED.

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy