„Energooszczędne oświetlenie w Gminie Leśna Podlaska”

„Energooszczędne oświetlenie w Gminie Leśna Podlaska”

W dniu 7 lipca 2020 r. projekt pn. „Energooszczędne oświetlenie w Gminie Leśna Podlaska” czyli  budowa i modernizacja oświetlenia został wybrany do dofinansowania. Projekt realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności

Wartość ogółem: 1 905 548,87 zł

Dofinansowanie: 1 316 842,70 zł (85%)

Przedsięwzięcie polegające na budowie nowych linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Leśna Podlaska w miejscowościach: Ossówka, Bukowice, Ludwinów, Witulin – Kolonia, Stara Bordziłówka, Leśna Podlaska, Nosów, Worgule. W nowo powstałych lampach zostanie zastosowane oprawa typu LED. Jednocześnie na terenie Gminy Leśna Podlaska zostaną wymienione stare oprawy na energooszczędne oprawy typu LED.