GRANTY PPGR

Gmina Leśna Podlaska otrzymała grant w wysokości 30 000,00 zł  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Leśna Podlaska

W ramach grantu wsparciem zostało objętych 12 uczniów, którzy otrzymają sprzęt komputerowy:
11 laptopów i 1 komputer stacjonarny.

26 sierpnia 2022 r. nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu komputerowego, zakupionego w ramach projektu grantowego pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR  w Gminie Leśna Podlaska.

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy