Informacja dot. dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Leśna Podlaska informuje, iż na terenie Gminy będzie prowadzona sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie (groszek i orzech).

20.10.2022 r. Sejm uchwalił Ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Do zakupu preferencyjnego zgodnie z projektem ustawy uprawnione są gospodarstwa, które:

- złożą wniosek na zakup węgla po preferencyjnych cenach,

- przysługuje im dodatek węglowy (pozytywna weryfikacja wniosku lub wypłata dodatku węglowego) lub zgłosiły do CEEB, że głównym źródłem pozyskiwania ciepła jest węgiel (zgłoszenie do 11 sierpnia 2022r.),

- nie nabyły w sezonie grzewczym 2022-2023 węgla kamiennego po cenie niższej niż 2.000 brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jaka zostanie określona rozporządzeniem przez Ministra właściwego ds. Aktywów Państwowych. Zgodnie z założeniami cyt. Ustawy, gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w 2022 roku oraz 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. (łącznie 3 tony).

Obecnie ustawa jest w fazie procedowania przez Parlament.

W chwili obecnej Gmina nie przyjmuje wniosków od mieszkańców na zakup węgla po preferencyjnych cenach.

Wnioski będą przyjmowane dopiero po wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – wzory zostaną udostępnione na stronie i do pobrania w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska.

Zgodnie z zaleceniem Wojewody Lubelskiego, w dniu 25 października 2022 r. Gmina złożyła zapotrzebowanie na węgiel (orzech i groszek) na rok 2022. Pierwsza transza planowana jest na 240 ton węgla w pierwszej połowie listopada br.

Wszelkie informacje dot. preferencyjnego zakupu węgla będą publikowane na stronie www.lesnapodlaska.pl (aktualności). Ponadto o kolejnych działaniach będą na bieżąco informowani Radni i Sołtysi Gminy.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy