Informacja dotycząca dodatkowego odbioru odpadów zielonych