Informacja dotycząca odbioru popiołu

Drodzy Mieszkańcy przypominamy!

Osoby zainteresowane oddaniem popiołu w dniu 20.08 2020 r (czwartek), powinny ten fakt zgłosić do Urzędu Gminy wcześniej tj. do dnia 19.08.2020 r. (środa) do godziny 14.30 pod numerem tel. 833450726. W tym dniu samochód odbierający odpady podjeżdża pod wskazany adres.

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy