Informacja o czasowej zmianie organizacji ruchu na przebudowywanej drodze powiatowej Nr 1022L - Leśna Podlaska - Witulin

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy