Informujemy, że w ramach projektu „OZE w Gminie Leśna Podlaska” nie ma wolnych instalacji.

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 21 lipca 2021 r. zamieszczonego na Facebook Gminy oraz stronie www.lesnapodlaska.pl, informujemy że w ramach projektu „OZE w Gminie Leśna Podlaska” nie ma już wolnych instalacji.