Komunikat Gminnego Zakładu Usług Komunalnych dot. sposobu podania odczytu stanu wodomierza