Komunikat Gminnego Zakładu Usług Komunalnych dot. podania odczytu stanu wodomierza