Konsultacje społeczne dotyczące Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Leśna Podlaska na lata 2021-2026

Konsultacje społeczne dotyczące Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Leśna Podlaska na lata 2021-2026

 

Zarządzeniem Wójta Gminy Leśna Podlaska w dniach 12-25 kwietnia 2021 r. trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Leśna Podlaska na lata 2021-2026

 

Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Leśna Podlaska na lata 2021-2026

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Leśna Podlaska na lata 2021-2026

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii