Konsultacje społeczne Strategii Aktywne Pogranicze

Konsultacje społeczne Strategii Aktywne Pogranicze

W związku z opracowywaniem strategii rozwoju ponadlokalnego, która jest wspólną strategią dla następujących gmin: HANNA, JANÓW PODLASKI, KODEŃ, KONSTANTYNÓW, MIASTO TERESPOL, LEŚNA PODLASKA, PISZCZAC, ROKITNO, SŁAWATYCZE, TERESPOL, TUCZNA, ZALESIE, informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze na lata 2022 – 2030.

Ze względu na fakt, że strategia obejmuje wszystkie ww. gminy, konsultacje są prowadzone przez Lidera Porozumienia (czyli gminę Tuczna) i Lider będzie zbierał uwagi od przedstawicieli i mieszkańców poszczególnych gmin wchodzących w skład partnerstwa.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonych dokumentach.

Konsultacje społeczne projektu Strategii AKTYWNE POGRANICZE

Strategia AKTYWNE POGRANICZE

Formularz konsultacyjny

Klauzula RODO

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy