Nowy rachunek bankowy do opłat za odpady komunalne

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

należy wpłacać na nowy rachunek bankowy

81 8037 0008 0550 1544 2000 0460

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy