Nowy rachunek bankowy do opłat za odpady komunalne

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

należy wpłacać na nowy rachunek bankowy

81 8037 0008 0550 1544 2000 0460