Obowiązująca deklaracja o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.