Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna Podlaska dla obszaru części miejscowości Leśna Podlaska, Bukowice i Bukowice-Kolonia