Ogłoszenie ARiMR w Białej Podlaskiej dot. pomocy z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny