Ogłoszenie o możliwości wglądu do "Projektu Ochrony Środowiska dla Gminy Leśna Podlaska na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy