OGŁOSZENIE

Informujemy, że dnia 23 kwietnia 2012 roku o godz. 15.15 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

Obecność rodziców dzieci 5, 6 letnich - OBOWIĄZKOWA !!!

Podczas zebrania poruszone zostaną następujące tematy:

  • Przekazanie INFORMACJI O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI SZKOLNEJ,
  • Przedstawienie kalendarza uroczystości i wyjazdów na maj, czerwiec 2012,
  • Gazetka przedszkolna,
  • Podział dzieci na grupy w roku 2012/13,
  • Spotkanie z zarzadem Rady Rodziców,
  • Sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszamy.

Grono pedagogiczne oraz zarząd Rady Rodziców.