Ogólnopolski Konkurs z zakresu BHP w gospodarstwie rolnym dla rolników - PT KRUS w Białej Podlaskiej

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM – BEZPIECZNA OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH.

Tematyka Konkursu dotyczy problematyki bezpieczeństwa pracy podczas chowu i hodowli zwierząt. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacja na temat testu. Składa się on z 20 pytań – za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt. Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu zamieszczone są na stronie internetowej Kasy.