OZE w Gminie Leśna Podlaska - nowe informacje

-W dniu 21 lutego 2022 r. Wójt Gminy Leśna Podlaska podpisał umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Leśna Podlaska w ramach realizacji projektu pn. "OZE w Gminie Leśna Podlaska"
-Wykonawcą w/w zadania została firma SUNGRANT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
-W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie Wykonawcy z Mieszkańcami dot. montażu instalacji fotowoltaicznych. Następnie zostaną wykonane wizje lokalne.
-O terminie spotkania zostaną Państwo poinformowani

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy