Podsumowanie Akcji Operacja Czysta Rzeka 2022 w Gminie Leśna Podlaska - sztab Klukówka

Podsumowanie Akcji Operacja Czysta Rzeka 2022 w Gminie Leśna Podlaska - sztab Klukówka

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi obchodzonego 22 kwietnia chcemy podsumować akcję OPERACJA CZYSTA RZEKA Sztab Klukówka przeprowadzoną 21 kwietnia 2022 r w Leśnej Podlaskiej.

W akcji uczestniczyło 57 osób – uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnej Podlaskiej wraz z opiekunami. 

Posprzątaliśmy  teren wejścia na stadion przy tzw. górce, las przylegający do osiedla domków jednorodzinnych oraz drogę od ul. Kwiatowej w stronę miejscowości Bukowice-Kolonia. Zebraliśmy 50 sztuk worków odpadów, głównie śmieci to butelki szklane.

W ramach Operacji Czysta Rzeka w dniu jutrzejszym tj. 23 kwietnia 2022r. o godzinie 10.00 zostanie przeprowadzona akcja w Starej Bordziłówce na którą organizatorzy serdecznie zapraszają.

Operacja Czysta Rzeka to największa ogólnopolska akcja sprzątania rzek oraz ich okolic. Działa w oparciu o Sztaby Lokalne, które zgłaszają się do akcji na zasadach wolontariatu. Jako mieszkańcy Gminy dołożyliśmy cegiełkę aby Ziemia była czysta, taki prezent na Dzień Ziemi.

Widzimy się za rok, może w większym składzie.

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy