Powszechny Spis Rolny 2020. Raport wyników.

 

 

„Powszechny Spis Rolny 2020. Raport wyników”

 

Podsumowanie wstępnych wyników dotyczących użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego dostępne jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem :

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/psr-2020/powszechny-spis-rolny-2020-raport-z-wynikow,4,1.html