Rozporządzenie porządkowe Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa Lubelskiego.

Urząd Gminy Leśna Podlaska przekazuje do publicznej wiadomości Rozporządzenie porządkowe Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa Lubelskiego.

 

Źródło:

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/2021-rozporzadzenia/rozporzadzenie-porzadkow

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. 

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy