Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej Nr 1 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) z dn. 12 stycznia 2022

W związku z wystąpieniem w gminie Biała Podlaska ogniska ptasiej grypy H5N1 na terenie gminy Leśna Podlaska Rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej został ustanowiony obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI)

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej Nr 1 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) z dnia 12 stycznia 2022 r.

Więcej informacji na temat choroby, bioasekuracji, mapy ognisk - na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy