Rządowy Fundusz Polski Ład - II edycja

Gmina Leśna Podlaska otrzymała dofinansowanie o łącznej wartości 9 467 937,50 zł
w ramach 2 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

-Środki zostaną przeznaczone na budowę oraz modernizację dróg gminnych 
-Wartość inwestycji: 9 966 250,00 zł
-Poziom dofinansowania: 95%
-Wkład Gminy: 498 312,50 zł

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy