Spotkanie informacyjne dot. montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach realizacji projektu "OZE w Gminie Leśna Podlaska"

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy