Świąteczna zbiórka żywności w Leśnej Podlaskiej

zaproszenie do włączenia się w akcję