System nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 

Kto może otrzymać pomoc?

- Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych

- Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pra

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

-Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

-Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

-Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;

-Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

 

Gdzie szukać pomocy?

-Przez internet: na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

-Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego

-Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy