Uwaga! Uwaga! Dzisiaj ruszyła rekrutacja!

- efs_kolor_poziom.jpg 

Projekt pn. „Szansa na lepszy start w Gminie Leśna Podlaska” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje; Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne.

 

Dziś ruszyła rekrutacja do projektu pn. "Szansa na lepszy start w Gminie Leśna Podlaska".

Zapoznajcie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Szansa na lepszy start w Gminie Leśna Podlaska".

 

Tutaj możecie pobrać dokumenty rekrutacyjne:

* karta zgłoszeniowa

deklaracja uczestnictwa

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Możecie wziąć udział w różnych zajęciach, jednak terminy odbywania się zajęć nie mogą ze sobą kolidować.

Na każde zajęcia trzeba uczęszczać systematycznie.

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać u nauczycieli prowadzących zajęcia do 21.09.2018 r. (piątek).

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy