Wójt Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej Zapraszają