XXIVSesji Rady Gminy Leśna Podlaska

Poniżej znajduje się link do BIP Urzędu Gminy Leśna Podlaska z transmisją XXIV Sesji Rady Gminy Leśna Podlaska :

http://www.lesnapodlaska.biuletyn.net/?bip=1&cid=1247

początek obrad godzina 15:30

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy