Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych „Program wyrównywania różnic między regionami III”

         Gmina Leśna Podlaska w ramach dofinansowania ze środków PFRON z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zakupiła 9 osobowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.