Zaproszenie do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych