Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej

 

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej informuję, iż działalność Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej (Szkoła Podstawowa i Przedszkole) zostaje zawieszona.

W dniach 12 i 13 marca – nie będą się odbywały zajęcia lekcyjne w szkole i przedszkolu. Jeżeli rodzic/opiekun nie może zapewnić w tych dniach opieki w domu – zapewniamy w szkole i przedszkolu zajęcia opiekuńcze.

W dniach 16- 25 marca – nie będą się odbywały zajęcia lekcyjne ORAZ opiekuńcze.

Rodzice/opiekunowie dzieci do lat 8 mogą na 14 dni uzyskać specjalny zasiłek opiekuńczy z ZUS – aby tak się stało należy pracodawcy przedłożyć oświadczenie na druku zusowskim (druk ZUS Z-15A).
Więcej w Komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach?fbclid=IwAR2gmjOmDgAiggmDdnobtf6DCkpGNae6XNA0bj2rzLVNnCeT-B4AbvmBaQI

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy