Zdalna Szkoła

Gmina Leśna Podlaska uzyskała dofinansowanie w wysokości 44 975,87 zł na zakup 10 laptopów i 24 tabletów  w ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła”, Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowości,  finansowanego z EFRR – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. W najbliższym czasie sprzęt niezbędny do zdalnego nauczania trafi do nauczycieli i uczniów  z Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej.

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy