Zdalna Szkoła

Gmina Leśna Podlaska uzyskała dofinansowanie w wysokości 44 975,87 zł na zakup 10 laptopów i 24 tabletów  w ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła”, Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowości,  finansowanego z EFRR – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. W najbliższym czasie sprzęt niezbędny do zdalnego nauczania trafi do nauczycieli i uczniów  z Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej.