Zdalna szkoła +

      W ramach grantu "Zdalna szkoła +" finansowanego z EFRR - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Gmina Leśna Podlaska otrzymała dofinansowanie w wysokości 74 993,49 zł na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia zdalnego kształcenia uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej.

 

   Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy