Życzenia Wielkanocne

Drodzy Mieszkańcy i Sympatycy Gminy Leśna Podlaska,

życzymy Wszystkim abyśmy tegoroczne święto Zmartwychwstania Pańskiego

mogli przeżywać w atmosferze skupienia, wewnętrznego spokoju

i wiary w lepsze jutro.

 

A nade wszystko, byśmy mogli spędzić je zdrowi, mając siebie nawzajem.

 

Radosnego Alleluja!

 

Paweł Kazimierski - Wójt Gminy Leśna Podlaska 

Ewa Kulińska - Przewodnicząca Rady Gminy 

Pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy