Wydarzenia i postacie w życiu OSP Droblin

Wydarzenia i postacie w życiu OSP Droblin

OSP w Droblinie została zorganizowana w marcu 1958 roku przez Franciszka Jaszczuka, Józefa Lewczuka, Stanisława Miechowicza i Henryka Rafalskiego. Pierwszym naczelnikiem został Stanisław Miechowicz, a prezesem Józef  Lewczuk.

Za pierwszą strażnicę posłużył spichlerz murowany, pozostałość po istniejącym niegdyś folwarku. Na wyposażeniu jednostki znalazła się ręczna pompa (zwana żartobliwie „kałatuszką”), węże i prądownica. Sprzęt do pożaru dowożono zaprzęgiem konnym.

Ponieważ zaadoptowany spichlerz nie spełniał należycie swojej roli, mieszkańcy postanowili wybudować w czynie społecznym nowy obiekt. Dzięki ich pomocy i zaangażowaniu, w 1965 roku oddano do użytku remizo – świetlicę. Dochód z organizowanych w niej zabaw przeznaczono na potrzeby zaopatrzenia jednostki. W tym samym celu wysłano na kurs mechanika Jana Jakimiuka, dzięki czemu straż wzbogaciła się o motopompę. W 1970 roku jednostka otrzymała w darze od OSP Worgule wóz rekwizytowy do przewozu sprzętu gaśniczego, przystosowany do używania z ciągnikiem rolniczym.

Nastąpił stabilny okres działania straży. Dzięki regularnie przeprowadzanym akcjom wiosennym i w czasie żniw, w latach 1971 – 1976 nie zanotowano ani jednego pożaru. W tym czasie OSP kilkakrotnie wyjeżdżała w ramach pomocy wzajemnej, m. in. do Bordziłówki Nowej, Kornicy i Wygnanek. We wsi zlikwidowano także ostatnie budynki kryte strzechą.

W 1978 roku za wysługę lat odznaczono: Józefa Lewczuka, Stanisława Miechowicza, Józefa Kuca, Wacława Czopko, Janusza Blimela, Kazimierza Pietruczuka, Henryka Miechowicza i Mariana Jóźwiaka.

Na początku lat 80-tych miały miejsce dwa wydarzenia. Po ponad 20 latach sprawowania funkcji prezesa przez Józefa Lewczuka godność tę otrzymał Piotr Chraniuk (1982 r.). Rok później OSP obchodziła 25-lecie istnienia. Odznaczonych zostało 10 strażaków. Rozpoczęto starania o przydzielenie samochodu bojowego. W międzyczasie sprzęt do pożaru dowożono ciągnikami rolniczymi.

W ramach poprawy stanu zaopatrzenia w wodę, w 1985 roku wybudowano mały zbiornik retencyjny przy okazji prac melioracyjnych. Jednostka starała się także o wykonanie zastawki na rzece Klukówce. Przy okazji prowadzono szeroką akcję oświatową w zakresie pożarnictwa organizując konkursy wśród młodzieży szkolnej. Funkcję naczelnika objął Tadeusz Filipiuk, po zasłużonym dla miejscowej OSP Stanisławie Miechowiczu.

W latach 1991 – 1996 przyznano 3 Złote Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Otrzymali je: Piotr Chraniuk, Józef Ignaciuk i Zdzisław Mitura.

Pod koniec lat 90-tych sukcesem zostały uwieńczone długoletnie starania zarządu jednostki o przydzielenie samochodu bojowego. Przekazanie Stara 660 z rąk Centralnego Ośrodka Łączności Harcerstwa Polskiego nastąpiło 16 kwietnia 1997 roku. Otrzymany samochód nie był kompletny. Staraniem prezesa Piotra Chraniuka i naczelnika Stanisława Rabajczyka został uzupełniony o brakujące elementy, dowożone niekiedy z odległych miejsc w kraju. Prace adaptacyjne wykonano w większości we własnym zakresie. Uroczystego wyświęcenia dokonano podczas obchodów 40 rocznicy powstania jednostki, w dniu patrona strażaków św. Floriana.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy