Biblioteka Kalendarium wydarzeń na luty i marzec 2010r.

Kalendarium wydarzeń na luty i marzec 2010r.


1.„Rok Chopinowski w bibliotece" - cykl lekcji bibliotecznych dla wszystkich klas szkoły podstawowej.
2.Ferie w bibliotece; "Zaczarowany świat Andersena" Zapraszamy na zabawy literacko- plastyczne. we wtorki i czwartki o godz. 11.00. „Poznajemy prawa dziecka i prawa człowieka"- lekcje biblioteczne dla klas IV -VI.


Konkursy
VIII powiatowy konkurs o tematyce regionalnej z cyklu „Ocalić od zapomnienia" pt. „Starych fotografii i wspomnień czar"  BIblioteka zaprasza mieszkańców do udostępnienia swoich starych fotografii, z których powstanie album o historii naszej gminy.

„Piękno leśniańskiej ziemi" konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży.

„Spotkajmy się w bibliotece" -praca literacka o bibliotece Twoich marzeń, konkurs organizowany przez Program Rozwoju Bibliotek.


 

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy