Miejscowości zapowietrzone na terenie Gminy Leśna Podlaska

Wykaz zapowietrzonych miejscowości na terenie Gminy Leśna Podlaska dla ognisk nr 2 i 3 (w kraju nr 13 i 14): 

KLUKOWSZCZYZNA 

STARA BORDZIŁOWKA 

NOSÓW

BUKOWICE

DROBLIN