Miejscowości zapowietrzone na terenie Gminy Leśna Podlaska

Wykaz zapowietrzonych miejscowości na terenie Gminy Leśna Podlaska dla ognisk nr 4 i 5 (w kraju nr 19 i 21): 

KLUKOWSZCZYZNA 

STARA BORDZIŁOWKA 

NOSÓW

BUKOWICE

DROBLIN