Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dot. zmiany terminu składania wniosku o przyznanie rekompensaty tj. z dnia 15 września 2017 r. na dzień 31 października 2017 r.

 - 201_ug_asf_termin_wnioski.jpg