Rozporządzenie nr 8 PLW z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania ASF na terenie powiatu bialskiego