Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej

dot. stwierdzenia wystąpienia ogniska AFS na terenie gminy