Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej

ognisko 6

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej zawiadamia, że w dniu 13.06.2017 r. stwierdzono wystąpienie ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie Witulin 73, gm. Leśna Podlaska, powiat bialski, nr siedziby stada PL025219533-001

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy