Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Leśna Podlaska PROW 2014-2020 - podpisanie umowy

    W dniu 25 lutego 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Paweł Kazimierski Wójt Gminy Leśna Podlaska wraz z Agnieszką Sawczuk Skarbnik Gminy Leśna Podlaska podpisali umowę o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Leśna Podlaska” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę: 2 677 746, 90zł

Inwestycja polega na:
-modernizacji oczyszczalni ścieków,
-budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami,
-zakupie zestawu asenizacyjnego.

FOTO: Dyrektor Departamentu PROW Ewa Szałachwiej oraz Paweł Kazimierski