Uchwały podatkowe i deklaracje podatkowe na rok 2018

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. DN 1 - wzór deklaracji na podatek od nieruchomości

2. IN 1 - wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości

3. ZN 1a - wzór formularza danych o nieruchomościach

4. ZN 1b - wzór formularza danych o zwolnieniach podatkowych

PODATEK ROLNY

5. DR 1 - wzór deklaracji na podatek rolny

6. IR 1 - wzór informacji w sprawie podatku rolnego

7. ZR 1a - wzór formularza danych o nieruchomościach rolnych

8. ZR 1b - wzór formularza danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych

PODATEK LEŚNY

9. DL 1 - wzór deklaracj na podatek leśny

10. IL 1 - wzór informacji w sprawach podatku leśnego

11. ZL 1a - wzór formularza danych o nieruchomościach leśnych

12. ZL 1b - wzór formularza danych o zwolnieniach podatkowych

 

UCHWAŁA NR XXXIII/152/2017 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśna Podlaska na rok 2018.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/153//2017 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.

 

UCHWAŁA NR XXII/100/2016 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśna Podlaska na rok 2017

 

UCHWAŁA NR XXII/101/2016 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok