Projekt pn.: „OZE w Gminie Leśna Podlaska” w ramach osi priorytetowej 4 energia przyjazna środowisku. Działanie 4.1 wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

  • Koszt całkowity: 3 043 744,20 zł
  • Dofinansowanie: 1 821 456,00 zł, -

 

Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w Gminie Leśna Podlaska.

 

  • Ilość instalacji fotowoltaicznych – 111 szt. w tym:

Instalacja fotowoltaiczna o mocy  3,42 kW – 68 szt.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 4,18 kW – 15 szt.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 5,32 kW – 7 szt.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 6,08 kW – 21 szt.

 

  • Ilość pomp ciepła– 19 szt.:

Instalacja pomp ciepła o mocy 3,5 kW

 

  • Ilość kotłów na biomasę – 18 szt., w tym:

Instalacja kotłów na biomasę o mocy 20 kW – 7 szt.

Instalacja kotłów na biomasę o mocy 25 kW – 11 szt.

 

  • Ilość kolektorów słonecznych – 27 szt., w tym:

Instalacja kolektorów słonecznych – 2 panelowe -  21 szt.

Instalacja kolektorów słonecznych – 3 panelowe -  6 szt.

 

 

Cel projektu: poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Leśna Podlaska. Jakość środowiska zostanie dostosowana do wymagań Polski i Unii Europejskiej a tym samym przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zmierza do poprawy efektywności energetycznej Gminy poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej.

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy